O Rcc electronic-u

RCC SERVIS je ovlašćeni servis za Panasonic i Brother za Srbiju, za popravke u garantnom roku i vangarantnom roku.


Kao ovlašćeni servis

posedujemo kompletnu tehničku dokumentaciju i omogućena nam je nabavka

originalnih rezernih delova. Naši serviseri imaju pristup servisnim satojvima i

forumima, i redovno posećuju seminare u cilju što bolje obučenosti za popravak

uređaja.

.