O NAMA

Preduzeće RCC Electronics d.o.o., osnovano je početkom 1996.godine.Od početka poslovanja RCC Electronics se pored uvoza, distibucije i prodaje, bavi i odražavanjem u garantnom roku, kao i pružanju usluga u domenu servisiranja i održavanja elektronskih uređaja koje sami uvozimo.Početkom 1997.godine, potpisujemo ugovor sa Panasonic South and Eastern Europe Group, i postajemo autorizovani distibuter ovog renomiranog brand-a za područije,tada SRJ,a kasnije Srbije, a od 2007.godine i autorizovani servis.Taj status smo zadržali do danas.

RCC Electronics je u proteklom periodu imao kadrovske promene,promene sedišta, čak i promene vlasničke strukture,uspešne ili manje uspešne izlete u druge Brand-ove,ali smo do dan danas ostali verni poslovnoj logici sa početka poslovanja: Uvoz,distibucija i prodaja, ali i obavezno održavanje i servis elektronske opreme koju uvozimo.Ova WEB stranica je obnovljena WEB stranca iz 1997.godine, i predstavlje naš skromni pokušaj da nas se prisete brojni kupci i korisnici naših usluga, kojih u proteklom periodu nije bio zanemarljiv broj.